Domů

Sekce domovské stránky

UNYP eLearning: International Uniting Contest "Motherland, Family, Love"
Without a plan for tomorrow, what are you basing your decisions on today?

O nás

Having Healthy Family Relationships With Less Stress

Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska rodičů jde o rodinu prokreační, z hlediska dětí o rodinu orientační. Další definice vymezují rodinu prostřednictvím jejích funkcí: funkce reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální.

Základní („jádrovou“) rodinu tvoří zpravidla dvojice rodičů a jejich děti, zatímco rozšířená rodina zahrnuje i další příbuzné (prarodiče, tety, strýce, bratrance atd.) Vedle monogamního či párového uspořádání rodiny může být i rodina polygamní (obvykle patriarchální), polyandrická, případně neúplná rodina s jedním rodičem.

o těchto službách pro rodinu se dozvíte na našem webu . služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby. Najdete zde rady, články, slevové kupony, doporučení a další informace .Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb .Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Současně provozujeme další webové stránky


http://www.pamatky.eu/

http://www.pacienti.eu/

http://www.eobcan.eu/


http://www.zelenaevropa.eu/

http://www.eapartmany.eu/

http://www.efamily.cz/